Maoni

Maoni

Jamii ielimishe kufaidi furasa ya uwekezaji

UWEKEZAJI ni sekta inayokua kwa kasi sana duniani, ambapo nchi zenye maisha tulivu na amani kama Tanzania ndizo zinazofaidika na baraka hizo. Uwekezaji wa wageni...

Tuwafanye watalii wawe mabalozi wa kuitangaza vyema nchi yetu

SERIKALI imetumia na inaendelea kutumia nguvu nyingi kwenye uwekezaji katika sekta ya utalii, ambapo matunda yake tunayaona, kwani utalii umekuwa sekta kiongozi katika uingizaji...

HABARI ZAIDI

‘Serikali kuunga mkono asasi za kiraia’

NA KHAMIS MOHAMMED NAIBU Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalumu za SMZ, Shamata Shaame Khamis, amesema serikali itaendelea kuunga mkono juhudi zinazofanywa na taasisi mbalimbali katika kusaidia maendeleo ya wananchi. Hayo aliyaeleza wakati akizundua asasi ya kiraia...